F.H.U. Install-Tech

Nasze usługi

Pompa ciepła powietrze woda

Powietrzne pompy ciepła zostały skonstruowane do pracy w warunkach odzysku energii z otoczenia w temperaturach od -25ºC do +35ºC. Dzięki zastosowaniu znakomitych rozwiązań technicznych, zorientowanych na maksymalnie wydajną pracę, osiągają one bardzo wysokie współczynniki efektywności energetycznej COP w ciągu całego roku.

Efektywność pomp ciepła powietrze – woda jest porównywalna z innymi rodzajami urządzeń tego rodzaju, np. typu solanka – woda. Maksymalna temperatura osiągana na zasilaniu wynosi nawet +65ºC, przy czym wysoka wydajność grzewcza zostaje także osiągnięta nawet w niskich temperaturach zewnętrznych. W rezultacie wykorzystania w praktyce innowacyjnych technologii osiągane są wysokie współczynniki wydajności, gwarantujące bardzo oszczędną pracę.

Zalety pomp

Bardzo ważną zaletą użytkową urządzeń jest wykorzystanie w pompach ciepła powietrze – woda elementów składowych układu, przystosowanych do pracy w polskich warunkach klimatycznych. Powietrzne pompy znajdują zastosowanie w budynkach nowo budowanych, jak i tych istniejących, poddawanych termomodernizacji. Są to m. in. budynki mieszkalne, biurowe i inne obiekty, które wymagają ekologicznego, oszczędnego ogrzewania.

Bardzo wysokie współczynniki efektywności energetycznej są zagwarantowane przez zaawansowane technicznie elementy wykorzystane do budowy pompy ciepła powietrze – woda:

  • wysokowydajny parownik, umożliwiający pobieranie energii w bardzo niskich temperaturach, w przypadku pomp typu GMLW produkcji firmy Ochsner jest dwukrotnie większa powierzchnia parownika w stosunku do tak bardzo popularnych jednostek zewnętrznych pomp ciepła wykorzystujących urządzenia z klimatyzacji.
  • sprężarka firmy Emerson, Danfos , Mitsubihi gwarantująca wieloletnią bezawaryjną pracę,
  • elektroniczny zawór rozprężny, który do maksimum pozwala wykorzystać energię pobraną przez parownik,
  • automatyka sterująca, pełniąca kompleksowy nadzór nad całym systemem grzewczym,
  • zdalny dostęp do urządzenia poprzez sieć
  • możliwość pracy pojedynczo lub w kaskadzie,
  • możliwość pracy w układach z innymi źródłami ciepła i zarządzania nimi poprzez bardzo zaawansowaną automatykę sterującą.

Dzięki zastosowaniu powyższych rozwiązań pompa ciepła powietrze – woda może z powodzeniem konkurować z innymi urządzeniami o podobnym charakterze działania.

Obniżenie kosztów

Już na samym początku inwestycji gwarantuje ona znacząco niższe koszty, gdyż nie ma potrzeby wykonania bardzo kosztownych odwiertów.
Brak ograniczeń w montażu pozwala na ich instalację zarówno:

  • w budynku,
  • na gruncie poza budynkiem,
  • na dachach.

Tutaj na szczególną uwagę należy zwrócić łatwość zastosowania w przypadku zamiany istniejących urządzeń na paliwa stałe , gdzie bez zbędnych zabiegów powietrzne pompy ciepła są łatwe w montażu . Powietrzna pompa ciepła może z powodzeniem pracować do temperatur -7*C ,po przekroczeniu tych temperatur należy dołączyć dodatkowe źródło ciepła tutaj na przykład grzałka elektryczna. W wielu wykonanych modernizacjach polegających na zamianie kotłów opalanych paliwem stałym , nasi klienci zyskali bardzo ważny komfort , brak nakładów na obsługę związaną z magazynowaniem paliw stałych , zaprzestali także prac związanych z pozbywaniem się uciążliwych odpadów powstałych w procesie spalania paliw typu węgiel i inne produkty powstałe w procesie oczyszczania węgla tak popularne w wielu regionach kraju. Generowane koszty użytkowania są bardzo niskie porównywane do tych które ponoszone były przy użytkowaniu kotłów na paliwo stałe ,wysoki komfort użytkowania gwarantuje wiele satysfakcji z dokonanej modernizacji systemu grzewczego.

Polecane rozwiązania

W polecanych przez Firmę INSTAL-TECH Rozwiązań lidera rynku pomp ciepła Firmę Ochsner jednego z najstarszych producentów pomp ciepła w Europie , jego indywidualne podejście do rozwiązań techniki chłodniczej wykorzystujące najnowsze osiągniecia .Tutaj produkty typu GMLW, OLWA, czy kompaktowe ELW tak bardzo przydatne w nowym budownictwie zajmujące bardzo mało tak kosztownej powierzchni użytkowej. Należy zauważyć że urządzenia typu powietrze –woda wytwarzają także ciepłą wodę do celów socjalnych w całym zakresie temperatur . Tutaj dowolność stosowania zbiorników wody ciepłej , należy dobierając system grzewczy że podgrzewanie wody ciepłej wymaga czasu na przygotowanie tej wody , uzyskanie wysokiego komfortu wskazuje na zastosowanie pojemnych zbiorników wody ciepłej . Zalecane zbiorniki to 350l. i większe gwarantujące bardzo wysoki komfort użytkowania w przypadku standardowego wyposażenia łazienek .Wyposażanie łazienek w bardziej komfortowe urządzenia typu deszczownice, pojemne wanny wymaga zastosowania już zbiorników wody ciepłej o dużo większych pojemnościach.

Przykładowe pompy powietrze woda

Tabela mocy – pompy ciepła typu split z parownikiem – Millennium. Urządzenia Golf Maxi plus – powietrze/woda

Napięcie znamionowe 400 V 230 V
Typ urządzenia GMLW 14 plus GMLW 25 plus GMLW 9 plus VX GMLW 14 plus VX
Maks. temperatura zasilania 65°C
L2/W35 – Współczynnik efektywności 4,1 4,2 3,9 3,8
L2/W35 – Moc grzewcza [kW] 11,6 22,1 8,3 11,7

Tabela mocy – dla urządzeń Golf Maxi plus ( GMLW60 = Standard ) – powietrze/woda

Napięcie znamionowe 400 V 230 V
Typ urządzenia GMLW 9 GMLW 19 GMLW 14 VX GMLW 19 VX
Maks. temperatura zasilania 55°C
L2/W50 – Współczynnik efektywności 2,6 2,6 2,4 2,5
L2/W50 – Moc grzewcza [kW] 7,8 15,6 10,6 13,2