F.H.U. Instal-Tech

Nasze usługi

Odwierty pod pompy ciepła

Mają na celu wykonanie otworu o odpowiedniej głębokości, do którego wkłada specjalną sondę, wykonaną z rur polietylenowych lub miedzianych. W celu pozyskiwania energii z gruntu wykonywane są odwierty pod pompy ciepła głębokości nawet 200 m b.

Przed wykonaniem prac wiertniczych należy przygotować odpowiedni projekt, określający zakres prac i sposób ich realizacji:

  • ilość i długość – jest dobierana na podstawie wyliczeń i korekty w trakcie oględzin urobku wypływającego z otworu wiertniczego, a także mając na uwadze jak najefektywniejsze pobieranie energii z gruntu przez wprowadzoną do otworu sondę (to właśnie one decydują o wartości użytkowej wykonanych otworów),
  • wypełnienie wolnej przestrzeni – stosuje się odpowiedni środek poprawiający przewodność. Materiał używany do wypełnienia to różnego rodzaju gorszej jakości cementy pomieszane z różnymi kruszywami mineralnymi lub sztucznymi.

Odwierty pod pompy ciepła wykonywane są przy pomocy specjalistycznego sprzętu mechanicznego zwanego potocznie wiertnicami. Różnorodność dostępnych i wykorzystywanych urządzeń jest podyktowana bardzo różną strukturą geologiczną ziemi – metody prowadzenia prac wiertniczych są od niej ściśle zależne.

Poprawność wykonania odwiertów pod pompy ciepła jest gwarancją długoletniego poboru energii gruntu do celów grzewczych, a także podgrzewania wody, przy czym technologia ta może też zostać wykorzystana do chłodzenia.
W rurach sondy, umieszczonej w wykonanym otworze, cyrkuluje specjalny czynnik (potocznie nazywany solanką), pozyskujący energię zgromadzoną w gruncie.

„Solanką” nazwana została mieszanina rozpuszczalnika z glikolem polipropylenowym lub polietylenowym o odpowiednim stężeniu. Procentowy udział glikolu w solance decyduje o jego zdolnościach akumulacji. Należy pamiętać że stosowana mieszanina podlega okresowej wymianie, gdyż po pewnym czasie traci ona swoje zdolności akumulacji i przenoszenia energii gruntu.

Innym rodzajem wykorzystywanego czynnika jest R R410, używany w technice chłodniczej. Ten sposób pozyskania energii z gruntu nazywany jest bezpośrednim odparowaniem.